Činjenice

Hrana putuje 7 sekundi od usta do želuca.
Ljudska dlaka može izdržati 3kg težine.
Prosečan muški polni organ je 3 puta veći od dužine palca.
Ljudska butna kost je jača od betona.
Žensko srce kuca brže od muškog.
Na ljudskom stopalu živi oko milion bakterija.
Žena trepće 2 puta više od muškarca.
Ljudska koža teži dva puta više od mozga.
Tvoje telo koristi 300 mišića kad stojiš mirno.
Ako pljuvačka ne može rastopiti stvar nemoguće je osetiti ukus te stvari.
Ženа je završila čitanje.
Muškarаc је zauzet merenjem palca!

Komentari