Kako se zove najzahvalniji američki glumac?

Kako se zove najzahvalniji američki glumac?
– T. Hanks.

Komentari