Odnosi u firmi

Žali se Mujo Sulji…
– Jarane firma mi je u krizi, plata kasni, a ljudi nesložni…
– A kakvi su odnosi u tvojoj firmi?
– Jarane odnosi ko šta stigne.

Komentari