Buda

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
– Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
– Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!

Komentari