Šta radi 10 mazohista ispred vješala?

Šta radi 10 mazohista ispred vješala?
– Čekaju red na ljuljašku.

Komentari