Regrutacija

Vršila se regrutacija životilja u šumi.
Želeći da izbjegnu vojsku zeko sevi odsječe jedno uho.
Kada su došli da ga regrutuju kažu mu:
– Zeko ti ne možeš u vojsku!
– Zašto? – upita zeko praveći se da ne zna o čemu je riječ.
– Nemaš jedno uho. – Odgovori mu komisija.
Lija sebi odsječe rep.
Kada su došli do nje rekoše:
– Lijo ni ti ne možeš u vojsku!
– Zašto? – upita lija praveći se da ne zna o čemu je riječ.
– Nemaš rep. – Odgovori joj komisija.
Medo nije znao kako da se osakati pa se uštroji.
– Medo ni ti ne možeš u vojsku!
– Zašto? – upita medo praveći se da ne zna o čemu je riječ.
– Imš ravne tabane. – Odgovori joj komisija.
🙂

Komentari