Polu-kreten

Pita učitelj malog Pericu:
– Perice, šta misliš koliko mi je godina?
– Pedeset.
– Bravo. Kako si pogodio?
– Pa u našoj zgradi stanuje jedan polu-kreten, jako lici na vas, a ima oko 25 godina.

Komentari