Hohoho

Dolazi umuka kod djede i kaŽe:
– Djeda, djeda, sanjala da me jeb’o deda mraz!
Djeda se nasmija:
– HOHOHO…

Komentari