Bravar

Obilazi Tito jednu fabriku i pita radnika koliko čeličnih vijaka proizvede na dan.
– Pedeset, druže Tito – odgovori radnik.
– Samo pedeset?! Pa ja bih napravio najmanje trista.
– Vi biste, druže Tito. Vi ste bravar, a ja sam diplomirani ekonomista.

Komentari