Takmičenje u bacanju čekića

Na takmičenju bacanja čekića Crnogorac baci čekić dalje od svih.
Pitaju ga:
– Kako ste uspjeli baciti tako daleko?
Crnogorac:
– Alat što dalje od mene!

Komentari