Pljačka banke

Pita sudac pljačkaša:
– Zašto ste opljačkali tu banku?
Pljačkaš:
– Ona je prva počela!

Komentari