Ko je?

Sjedi policajac u kancelariji i neko mu zakuca na vrata:
– Ko je?
– Ja!
– Ja!? Nemoguće!

Komentari