Znate li sa kime pojedine životinje idu na odmor?

Znate li sa kime pojedine životinje idu na odmor?
– Lav – sam.
– Tigar – sa ljubavnicom.
– Majmun – sa ženom.

Komentari