Pandur i čoban

Kaže pandur u civilu čobanu:
– Ako pogodim tko si, dat ćeš mi jednu ovcu.
Čoban pristane.
Kaže pandur:
– Ti si čoban – i uzme jednu ovcu.
Tek će čoban:
– Ako ja pogodim tko si ti, ima da mi vratiš tu ovcu.
Pandur pristane.
– Ti si pandur u civilu.
Pita ga pandur kako je pogodio, a čoban će:
– Samo pandur može od 300 ovaca izabrati šarplaninca!

Komentari