Šta je kondom?

Pita otac sina:
– Tata šta je kondom?
– Sine to ti je sabirni centar za izbeglice iz Jajca.

Komentari