Futur

Učila djeca u školi futur.
Učiteljica ispituje:
– Hajde ti Milice.
Milica:
– Spavam – spavaĆU!
Učiteljica:
– Bravo Milice! Hajde sad ti Marko.
Marko:
– Učim – učiĆU!
Učiteljica:
– Odlicno Marko! Hajde ti Perica!
Perica:
– Jedem supu pileĆU!

Komentari