Origano

Pita žena prodavca:
– Imate li origano?
– Šta je to?
– Začin koji se stavlja na picu.
– A ne, ne lečimo to!

Komentari