Kako se zove pauza između strofe i refrena u narodnoj muzici?

Kako se zove pauza između strofe i refrena u narodnoj muzici ?
– PA KAŽEEEE

Komentari