Koja je sličnost između crnogorca i magle?

Koja je sličnost između crnogorca i magle?
– Oboje se dižu negdje oko podneva!

Komentari