Kao general

– Kako si se osjećao na posljednjem satu u školi? – pita majka Pericu.
– Kao general! Stojim u stavu mirno i promatram svoje jedinice.

Komentari