Dva starija gospodina

Dva starija gospodina sede na terasi poznate kafane i razgovaraju. U nekom trenutku diskusija se dotakne njihovih lepših polovina.
– Ma ti još uvek, nakon 40 godina braka, zoveš tvoju suprugu „draga“?
– Šta mogu kada se ne sećam kako se zove.

Komentari