Tri pijanca

Pužu tri pijanca prugom.
Kaže prvi:
– Što su duge ove stpenice.
Kaze drugi:
– Nikad nećemo stići.
Kaže treći:
– Ne brinite se, evo lifta.

Komentari