Koja je planina osam puta veća od Velebita?

Koja je planina osam puta veća od Velebita?
– Velebajt!

Komentari