Zaboravne babe

Tri babe, inače sestre, stare 92, 94 i 96 godina žive u zajedničkoj kući.
Jedne noći najstarija sestra uspe vodu u kadu da se okupa. Kada je zakoračila u kadu zastala je i viknula sestrama:
– Jesam li ja pošla da se okupam ili sam već završila?
Srednja sestra viknu:
– Nemam pojma, evo me dolazim gore da vidim.
Kada je zakoračila na stepenice, zaustavi se i viknu sestrama:
– Jesam li ja krenula uz stepenice ili sam pošla nazad??
Najmlađa sestra sedi u kuhinji, pije čaj i sluša svoje sestre. Odmahnu glavom i promumla:
– Nadam se da ja neću nikada postati tako zaboravna! – te kucnu tri puta na drveni sto za sreću. Potom viknu sestrama:
– Sad ću ja doći gore da vam obema pomognem, samo da vidim ko to kuca na vrata!

Komentari