Popravni

Ispituje profesor istorije Pericu:
– Šta je bilo posle smrti Napoleona?
– Sahrana, profesore.
– Perice, u avgustu dođi na 40 dana.

Komentari