Moj je tata bolji od tvog!

Svađau se dva dečaka, jedan kaže:
– Moj je tata bolji od tvog!
– Nije, moj je tata bolji!
– E, pa moja mama je bolja od tvoje!
– Znam, to i moj tata kaže!

Komentari