Samo u Bosni

Samo se u Bosni:
– Hoda po doktorima.
– Gori televizor.
– Ganjaju papiri.
– Odvrće muzika…

Komentari