Obećanje

Otac se dere na dečka svoje kćerke:
– Vi ste mojoj kćerki oduzeli nevinost! Šta imate da kažete?
– Obćavam neću više nikad! – odgovori dečko.

Komentari