Ispovjed

Otišla djevojka u crkvu na ispovijed.
– Oče, spavala sam sa župnikom iz susjedne župe, je li to grijeh?
– Kako ne, kćeri, pa ti pripadaš ovoj župi…

Komentari