Kako se u skupštini igraju žmurke?

Kako se u skupštini igraju žmurke?
– 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,… ko se nije obogatio magarac bio!

Komentari