Prezervativ

U jeziku se uvodi novi padež “Prezervativ” koji se dobija na pitanja “Koga, s čim?”.

Komentari