Veličina

Obrađuje Crnac Fatu:
– De, bona Fato da te jebem.
– Ma, nema govora! Čula sam da ti je kurac 40 cm, a još i debeo. Poderat ćeš mi utrobu!
– Ma lažu te Fato za veličinu mog kurca. Svijet ko svijet.
– Hajde, mogu ti ga jedino popušiti.
– Ništa od toga. To mogu i sam.

Komentari