Koja je ovo ptica?

Student veterine na ispitu. Profesor mu pokaze napola pokriven kavez, vide se samo noge neke ptice i pita studenta:
– Koja je ovo ptica?
– Ne znam.
– Vaše ime?
Student podigne nogavice hlača i kaže:
– Pogodite.

Komentari