Crnogorci u pljački

Opljačkala dva Crnogorca banku i dolaze kući sa punom vrećom para. Kaže jedan drugom:
– Ej, hoćemo sad da brojimo ili da čekamo vesti?

Komentari