Dobra i loša vijest

Žena kaže mužu:
– Imam jednu dobru i jednu lošu vest.
– Hajde prvo reci dobru.
– Pa… dobra je da “air bag” radi!

Komentari