Crnogorac u zatvoru

Ulazi upravitelj kod Crnogorca u ćeliju i upita ga:
– Što ne ustaneš kad ulazim?
– Meni su rekli da moram odležati tri godine, odgovori Crnogorac.

Komentari