Test inteligencije

20 policajaca podvrgnuto je testu inteligencije sa guranjem odgovarajućih figura u odgovarajuće otvore na ispitnom stolu (npr. kuglu u okrugli otvor, kocku kroz kvadratni…). Rezultati testa bili su iznenađujući: 3 policajca iskazali su se iznenađujućom inteligencijom, a 17 iznenađujućom snagom!

Komentari