Vučija poza

Dolazi čovek kod ginekologa i kaže:
– Doktore, moja žena je trudna.
– Pa, to je odlično.
– Znam, ali kakav će biti moj „ljubavni“ život ovih 9 meseci?
– Pa, prva 3 meseca možete sve što i ranije, druga tri meseca samo kereća poza, a zadnja tri meseca vučja poza.
– Dobro za kereću, ali šta je to vučja poza?
– Ono, sediš pored rupe i zavijaš.

Komentari