Gdje je Afrika?

– Tata, gdje je Afrika? – pita sin oca bosanca.
– Ne znam ba, ali vjerojatno nije daleko. U mom preduzeću radi jedan crnac i svaki dan dolazi na posao biciklom.

Komentari