Šta vam je danas

Muž se kasno vraća kući, ulazi u krevet i pribije se uz suprugu.
– Dragi, trenutno ne mogu.
– Ma, šta vam je danas, kao da ste se sve dogovorile?

Komentari