Ako u jednoj ruci imam 40 jabuka, a u drugoj 50, šta imam?

Učiteljica pita Pericu:
– Ako u jednoj ruci imam 40 jabuka, a u drugoj 50, šta imam?
Perica će:
– Ogromne ruke!

Komentari